Nationele Petanque Competitie
GRAND CRU '82
Jeu-de-Boulesvereniging Grand Cru '82 telt ongeveer 2
50 leden.
De hal met 12 banen en het terrein met bijna 50 banen vind je op het Fluitpolderplein in Leidschendam.

Vier nieuwe fotoalbums

NPC
ALLES OVER DE NATIONALE PETANQUE COMPETITIE
Teams, uitslagen en standen

LET OP !
De datum voor het oliebollentoernooi is gewijzigd en zal nu worden gehouden op
donderdagavond 29 december, aanvang 19:30.
Het systeem is bal in de zak.
De inschrijflijst komt binnenkort op het publicatiebord.

De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op dinsdag 3 januari 2017 van 17:30 tot 19:00 uur


Klik poster voor meer informatie !

MIDWEEK Toernooien 2016 - 2017
voor TRIPLETTES
Woensdagen
2016 : 5 oktober - 2 november - 30 november
2017 : 18 januari - 15 februari

€ 5,00 per persoon per speeldag
Prijzen in natura
Inschrijven tot zaterdag voor de speeldag
met opgave licentienummers

Tel. 070-3271472 of 06-11595651
E-mail : midweek@grandcru82.nl

DEELNEMERSLIJSTEN

Woensdag 18 januari 2017
Woensdag 15 februari 2017

GRAND CRU BOULETIN NO. 7 is uit !

Grand Cru '82 is lid van de Nederlands Jeu de Boulesbond en behoort tot Afdeling 10


Beëindigen van het Lidmaatschap

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Volgens artikel 7 van de statuten van de vereniging geldt het volgende:
4.  Het lidmaatschap eindigt door:
     a.  opzegging door het lid;
     b.  het overlijden van het lid;
     c.  royement door de vereniging;
     d.  opzegging door de vereniging.
5.  a.  Opzegging door het lid is mogelijk tegen het eind van het verenigingsjaar met een opzegtermijn van twee maanden;
     b.  Opzegging door het lid is mogelijk binnen één maand nadat:
         1.  een besluit van de vereniging, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld; het besluit is dan niet op het lid van toepassing. Tot een dergelijke opzegging is het lid niet bevoegd, voorzover het besluit de geldelijke verplichtingen van alle leden verzwaart;
         2.  een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie van de vereniging aan hem is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld.
6.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

© PS Production