GRAND CRU '82
Jeu-de-Boulesvereniging Grand Cru '82 telt ongeveer 2
50 leden.
De hal met 12 banen en het terrein met bijna 50 banen vind je op het Fluitpolderplein in Leidschendam.


SPEELSCHEMA EN STANDEN
WINTER DOUBLETTE COMPETITIE (WDC)
ZIE : WDC


40+ MIDWEEK TOERNOOIEN 2015-2016
voor TRIPLETTES

17 februari 2016

Aanmelden met vermelding licentienummer

Uitsluitend op volgende wijze :
Tel. 070 - 3271472 0f 06-11595651
of via E-Mail van Grand Cru '82

Klik op poster om in groter formaat te bekijken !



DEELNEMERSLIJST 17 februari 2016


LADDERSTAND BAL IN DE ZAK 2016
Zie ladderstand t/m januari 2016

SPEELSCHEMA'S TEAMS GRAND CRU (WCC en WSC)
Zie wedstrijdinfo

GRAND CRU BOULETIN NO. 1
Klik op GC BOULETIN
voor het eerste nummer in 2016 van ons clubblad !!
(Let op wachtwoord 2016)


Grand Cru '82 is lid van de Nederlands Jeu de Boulesbond en behoort tot Afdeling 10


Beëindigen van het Lidmaatschap

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Volgens artikel 7 van de statuten van de vereniging geldt het volgende:
4.  Het lidmaatschap eindigt door:
     a.  opzegging door het lid;
     b.  het overlijden van het lid;
     c.  royement door de vereniging;
     d.  opzegging door de vereniging.
5.  a.  Opzegging door het lid is mogelijk tegen het eind van het verenigingsjaar met een opzegtermijn van twee maanden;
     b.  Opzegging door het lid is mogelijk binnen één maand nadat:
         1.  een besluit van de vereniging, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld; het besluit is dan niet op het lid van toepassing. Tot een dergelijke opzegging is het lid niet bevoegd, voorzover het besluit de geldelijke verplichtingen van alle leden verzwaart;
         2.  een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie van de vereniging aan hem is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld.
6.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

© PS Productions 2013