GRAND CRU '82
Jeu-de-Boulesvereniging Grand Cru '82 telt ongeveer 2
50 leden.
De hal met 12 banen en het terrein met bijna 50 banen vind je op het Fluitpolderplein in Leidschendam.

Hoe doen onze teams het in de Nationale Competitie ?
Zie NC/AC


KONINGSDAGTOERNOOI

Op zaterdag 26 april wordt het 1e Koningsdagtoernooi gehouden.


Dit is een intern toernooi waarvan het systeem gelijk is aan Bal in de Zak.
Er zijn geen kosten aan verbonden, wel leuke prijsjes.
Aanvang 11.30 uur, melden uiterlijk om 11.15 uur.

De inschrijflijst hangt op het publicatiebord.
Als u er niet toe komt om in te schrijven op deze lijst kunt u dat ook doen door op deze mail te antwoorden :
Uw naam wordt dan toegevoegd !!

Oranje kleding wordt zeer op prijs gesteld maar is zeker niet verplicht.


GRAND CRU 1 (WSC)

3e plaats op FINALEDAG WINTER SENIOREN COMPETITIE


LADDERSTAND BAL IN DE ZAK 2014
Zie nieuwe ranglijst

METERTJE NO. 2 (Maart 2014)
NU te lezen op de WEBSITE
Let op Gebruikersnaam
en Wachtwoord (2014) !

Grand Cru '82 is lid van de Nederlands Jeu de Boulesbond en behoort tot Afdeling 10


Beëindigen van het Lidmaatschap

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Volgens artikel 7 van de statuten van de vereniging geldt het volgende:
4.  Het lidmaatschap eindigt door:
     a.  opzegging door het lid;
     b.  het overlijden van het lid;
     c.  royement door de vereniging;
     d.  opzegging door de vereniging.
5.  a.  Opzegging door het lid is mogelijk tegen het eind van het verenigingsjaar met een opzegtermijn van twee maanden;
     b.  Opzegging door het lid is mogelijk binnen één maand nadat:
         1.  een besluit van de vereniging, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld; het besluit is dan niet op het lid van toepassing. Tot een dergelijke opzegging is het lid niet bevoegd, voorzover het besluit de geldelijke verplichtingen van alle leden verzwaart;
         2.  een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie van de vereniging aan hem is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld.
6.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

© PS Productions 2013