GRAND CRU '82
Jeu-de-Boulesvereniging Grand Cru '82 telt ongeveer 2
50 leden.
De hal met 12 banen en het terrein met bijna 50 banen vind je op het Fluitpolderplein in Leidschendam.

Sluiting accommodatie
Op vrijdagavond 5 december, 25 + 26 december 2014 en 1 januari 2015 is de accommodatie gesloten.

Nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie zal worden gehouden op vrijdag 2 januari om 16:00 uu3

In januari begint de Winter Doublette Competitie.
De inschrijflijsten daarvoor worden donderdag opgehangen.

LET OP BIJ HET INSCHRIJVEN:
Er hangen twee lijsten voor de dinsdag eentje voor de middag en eentje voor de avond.
Let op dat u op de goede lijst inschrijft.
Voor de ALLE SPEELDAGEN:
Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar volle poules, mocht het zo zijn dat voor een poule maar 3 of 4 teams
zijn ingeschreven zal een oplossing gezocht worden om deze teams te verdelen over de dagen waar nog ruimte is.


MIDWEEK TOERNOOIEN VOOR 40+ (Tripletten)

Systeem 5 voorgelote partijen
€ 12,00 per triplette (per speeldag)
Klik op de poster voor alle gegevens !!

Opgeven via de mail van Grand Cru
of bel 070-3271472

Deelnemerslijsten 21 januari 2015
  18 februari 2015


LADDERSTAND BAL IN DE ZAK 2014
Zie ranglijst t/m november 2014

METERTJE NO. 7 (November 2014)
NU te lezen op de WEBSITE
Let op Gebruikersnaam
en Wachtwoord (2014) !

Grand Cru '82 is lid van de Nederlands Jeu de Boulesbond en behoort tot Afdeling 10


Beëindigen van het Lidmaatschap

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Volgens artikel 7 van de statuten van de vereniging geldt het volgende:
4.  Het lidmaatschap eindigt door:
     a.  opzegging door het lid;
     b.  het overlijden van het lid;
     c.  royement door de vereniging;
     d.  opzegging door de vereniging.
5.  a.  Opzegging door het lid is mogelijk tegen het eind van het verenigingsjaar met een opzegtermijn van twee maanden;
     b.  Opzegging door het lid is mogelijk binnen één maand nadat:
         1.  een besluit van de vereniging, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld; het besluit is dan niet op het lid van toepassing. Tot een dergelijke opzegging is het lid niet bevoegd, voorzover het besluit de geldelijke verplichtingen van alle leden verzwaart;
         2.  een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie van de vereniging aan hem is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld.
6.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

© PS Productions 2013